Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Công ty chúng tôi thành lập ngày 25/05/2020, đã nộp tờ khai lệ phí môn bài ngày 29/05/2020 theo đúng quy định là nộp trước ngày 30 tháng 01 năm sau; trên tờ khai thể hiện số vốn điều lệ của công ty và số tiền môn bài phải nộp của năm 2020 là 0đ do được miễn lệ phí môn bài và đã nhận được thông báo Chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử của chi cục thuế. Vậy xin Bộ Tài Chính cho biết công ty chúng tôi nộp tờ khai môn bài lệ phí môn bài như vậy đã đúng chưa, và có phải nộp lại tờ khai lệ phí môn bài thể hiện số tiền lệ phí môn bài phải nộp cho năm 2021 hay không? Thông tin thêm là từ ngày thành lập đến hết 31/12/2020 công ty chúng tôi không có thay đổi về vốn, không thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh. Rất mong nhận được sự phản hồi của Bộ Tài Chính, xin cảm ơn!
06/04/2021
Trả lời:
Gửi phản hồi: