Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính. Doanh nghiệp của tôi thuộc lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi. Liên quan đến vấn đề về niêm yết, kê khai giá và thủ tục thực hiện niêm yết, kê khai giá đối với thức ăn chăn nuôi thì khi tăng hay giảm giá chúng tôi đều thực hiện kê khai nghiêm túc đúng theo luật. Nhưng có 1 vấn đề còn vướng mắc đó là: trong nội bộ tập đoàn của chúng tôi thì chúng tôi có bán thành phẩm, Ngô, Khô đậu cho nhau, GIÁ là GIÁ VỐN cộng thêm 3%(đặt mặc định 3% trong phần mềm). Doanh nghiệp chúng tôi áp dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP nên phần mềm sẽ tự động tính giá khi xuất hàng và tính giá tự động trong phần mềm, chúng tôi không kiểm soát được về giá tự động đó. Nên khi xuất bán hàng trong nội bộ xong thì mới biết chính xác GIÁ của thành phẩm , ngô , khô đậu(Ngô và khô đậu chỉ phát sinh bán do hàng hóa mua theo lô nhập khẩu về và sau khi các công ty phân chia tại cảng , rồi phụ thuộc vào xe conteno kéo về, các cty sẽ căn cứ vào hợp đồng mua bán, thừa thiếu thì sẽ bán lại phần nhỏ đó) . Theo luật thì phải kê khai giá trước khi bán, do vậy mà chúng tôi sẽ luôn bị sai luật trong việc kê khai giá bán trong Nội bộ công ty. Vậy tôi xin hỏi có biện pháp gì khắc phục được không? Hoặc công ty chúng tôi làm công văn xin được phép cam kết bán thành phẩm trong NỘI BỘ tập đoàn là giá vốn của thời điểm xuất bán + thêm 3% , cam kết giá bán không vượt với GIá Niêm yết bán trên thị trường có được không? Trân trọng./.
05/01/2021
Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá, các tổ chức cá nhân thưc hiện kê khai giá: “Không được áp dụng mức giá kê khai trong mua, bán hàng hóa, dịch vụ trước ngày thực hiện kê khai giá theo quy định. Trường hợp kê khai giảm giá, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện giảm giá ngay phù hợp với biến động giảm của yếu tố hình thành giá;đồng thời,gửi Văn bản kê khai giá,thông báo mức giảm giá đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Do đó, đề nghị Công ty căn cứ theo quy định nêu trên và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giá thực hiện kê khai giá theo đúng quy định của pháp luật. 
Gửi phản hồi: