Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài Chính, Lời đầu tiên Công ty gửi lời chào trân trọng đến Quý Bộ, Hiện nay công ty đang kinh doanh các mặt hàng thực phẩm tươi sống. Tình hình kinh doanh sắp tới công ty dự kiến sẽ cung cấp mặt hàng thực phẩm cho các công ty nước ngoài không có trụ sở tại Việt Nam nhưng giao hàng tại Việt Nam. Đối tác nước ngoài sẽ thanh toán công nợ bằng ngoại tệ qua tài khoản công ty. Như vậy trường hợp công ty ký hợp đồng và phân phối mặt hàng thực phẩm cho công ty nước ngoài không có trụ sở tại Việt Nam nhưng giao hàng tại Việt Nam theo hình thức giao hàng cho các du thuyền nước ngoài neo tại Cảng Việt Nam thì có được xem là hình thức xuất khẩu hay không ?
14/08/2020
Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Thương mại thì “xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật”.

Khu vực hải quan riêng theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Quản lý ngoại thương là khu vực địa lý xác định trên lãnh thổ Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; có quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa với phần lãnh thổ còn lại và nước ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo quy tắc thương mại quốc tế Incoterm, các bên có thể thỏa thuận điều kiện giao hàng, theo đó bên bán có thể giao hàng cho bên mua tại xưởng (EXW), giao hàng cho người vận tải (FCA, giao hàng lên tàu (FOB),…Việc xác định hình thức xuất khẩu không phụ thuộc vào địa điểm giao hàng.

Do đó, đề nghị nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện, trường hợp có vướng mắc khi thực hiện thủ tục, đề nghị liên hệ với Chi cục Hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Gửi phản hồi: